Najczęstsze pytania

Kiedy następuje płatność za usługę?

Wystawienie faktury następuje w momencie wejścia pociągu na terminal kolejowy. Data wejścia pociągu staje się datą wykonania usługi i kurs przeliczenia USD / PLN jest przeliczany zgodnie z tabelą obowiązującą w tym dniu. Po otrzymaniu faktury należy dokonać płatności, abyśmy mogli wykonać czynności związane ze zwolnieniem towaru. W tym samym momencie, należy również uregulować należności celno-poodatkowe. W tym celu wystawiamy dla Państwa odpowiednią notę z wyliczonymi należnościami.