Najczęstsze pytania

Jakie dokumenty powinno się otrzymać od kontrahenta w Chinach?

1) List przewozowy stosowany w transporcie kolejowym.

Np: RWB (Railway Bill), FCR (Forwarder’s Certificate of Receipt) lub SMGS. Rodzaj dokumentu zależy od rodzaju realizowanego transportu i od spedytora. Dokument taki niezbędny jest do dokonania odprawy celnej.

2) Packing List – lista załadunkowa.

W dokumencie tym jest informacja, jakie towary i w jakich ilościach są w danej przesyłce.

3) Commercial invoice – faktura handlowa.

Faktura handlowa jest dokumentem wystawianym przez sprzedającego na towary wysłane kupującemu.Powinna ona zawierać dane wymagane przepisami celnymi kraju importu, np. kraj pochodzenia (country of origin), warunki dostawy (terms of delivery/incoterms).

4) Deklaracja zgodności CE.

Dla części towarów, zgodnie z dyrektywami tzw: “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska, producent powinien wyprodukować wyrób zgodnie z odpowiednimi dyrektywami, a następnie poddać go ocenie zgodności. Po przejściu testów i badań produktu producent i importer zobowiązani są do właściwego oznakowania produktu i przedstawiania deklaracji zgodności CE.

5) Świadectwo pochodzenia.

Dokument, ukazujący kraj pochodzenia sprowadzanego towaru, dzięki któremu urzędy celne mogą stosować tzw. preferencje celne lub odpowiednie regulacje importowe.