Słownik pojęć

INCOTERMS

Międzynarodowe warunki handlowe, używane w handlu międzynarodowym. Najpopularniejsze to FOB, EXW, FCA, itd.

CBM (ANG. CUBIC METER)

Metr sześcienny - podstawowa jednostka objętości używana w transporcie drobnicowym. Ilość metrów sześciennych otrzymujemy mnożąc przez siebie długość, szerokość i wysokość przesyłki.

ETD/ ETS (ESTIMATED TIME OF DEPARTURE

Szacowany czas wyjazdu pociągu (lub innego środka transportu) z terminala (lub portu, itp).

ETA (ESTIMATED TIME OF ARRIVAL)

Przewidywany czas wjazdu pociągu (lub innego środka transportu) na terminal (lub do portu)

KONOSAMENT BILL OF LADING (B/L)

To morski list przewozowy, dokument potwierdzający załadunek określonego ładunku na statek. Posiadacz tego dokumentu może w porcie docelowym odebrać przesyłany ładunek. Konosament jest papierem wartościowym, na podstawie którego można przenieść prawa własności towaru, jest dowodem zawarcia umowy o przewóz i odgrywa główną rolę w handlu międzynarodowym. Konosament jako papier wartościowy reprezentuje towar, na który go wystawiono i stanowi prawo do towaru, a w szczególności prawo dysponowania nim. Jest przedmiotem transakcji handlowych, jest sprzedawany i kupowany.

ŁADUNEK DROBNICOWY (DROBNICA) lub LCL

To towar, który nie zajmuje całej jednostki ładunkowej, czyli np. całego kontenera lub całej naczepy auta. Dobrze odzwierciedla to tłumaczenie angielskiego skrótu LCL (less than container load), czyli ładunek mniejszy niż cały kontener. Zazwyczaj w opakowaniach takich jak: kartony, skrzynie, bele, worki, palety. Ładunki drobnicowe są składnikiem ładunków zbiorowych. Pojedyncze ładunki wielu nadawców są zbierane i łączone przez spedytora, a następnie wysyłane jako ładunek zbiorowy w jednym kontenerze, tzw. konsoli.

ODPRAWA CELNA

Przedstawienie niezbędnych dokumentów do dopuszczenia towaru do obrotu, czyli wprowadzenia go na rynek poprzez m.in. opłacenie należności cła i VAT.

OBJĘTOŚĆ

Miara powstała w wyniku przemnożenia długości, szerokości oraz wysokości ładunku. W transporcie kolejowym wyrażana w metrach sześciennych (m3 lub CBM).

WAGA PRZESYŁKI

Waga brutto ładunku (tj. waga towaru wraz z opakowaniem)

TT (TRANSIT TIME)

Czas transportu kolejowego lub realizowanego dowolnym środkiem transportu.

EXW

Czyli Ex Works, dosłownie „od fabryki”. To warunki dostawy, gdzie za aranżację całego transportu, czyli od drzwi fabryki producenta, do drzwi odbiorcy- odpowiada odbiorca (importer) właśnie. Warunki te dają większą kontrolę nad kosztami i często pozwalają na pełniejszą kontrolę nad ładunkiem.

RWB (RAILWAY BILL), FCR (FORWARDER’S CERTIFICATE OF RECEIPT) LUB SMGS

Dokument potwierdzający przyjęcie towaru do przewozu kolejowego. Rodzaj dokumentu zależy od rodzaju realizowanego transportu i od spedytora. Dokument taki niezbędny jest m. in. do dokonania odprawy celnej.

KONSOLA

To potoczna nazwa kontenera zawierająca ładunki drobnicowe. Nazwa pochodzi od konsolidacji (zbierania) ładunków do jednego kontenera.

Masz pytania? Skontatuj się z nami!