• Chinskiraport.pl
 • drobnicamorska
 • kolejchiny
 • kontener
 • podrecznik
 • mag
 • linia
 • facebook drobnicamorska.pl
 • linkedin drobnicamorska.pl

Najczęstsze pytania

 • 1. Kiedy następuje płatność za usługę?

 • 2. Jakie dokumenty powinno się otrzymać od kontrahenta w Chinach?

  1) List przewozowy stosowany w transporcie kolejowym.

  Konosament jest świadectwem ładunkowym potwierdzającym odbiór określonego ładunku na statek, zobowiązującym przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia jego posiadaczowi. Podstawowe funkcje konosamentu: – jest dowodem objęcia ładunku do transportu, zobowiązuje przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia na podstawie przedstawionego oryginału konosamentu – jest papierem towarowym, stanowi reprezentację towaru – jest papierem wartościowym, stanowi potwierdzenie własności towaru. Posiadacz konosamentu może dysponować towarem. – można go przenosić poprzez wręczenie, indos, lub w drodze cesji – nie zastępuje zlecenia transportowego, umowa na transport jest osobnym dokumentem Wystawienie konosamentu polega na jego podpisaniu i ewentualnym opieczętowaniu przez upoważnioną do tego osobę. Konosament wystawia się w kilku ponumerowanych egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem dokumentu. Oprócz tego sporządzane są także kopie, które nie upoważniają do dysponowania ładunkiem.

  2) Packing List – lista pakunkowa

  Lista pakunkowa jest dokumentem, który stanowi załącznik do dokumentów przewozowych ładunków drobnicowych. Dokument ten potwierdza jakie przesyłki są załadowane na dany środek transportu. Packing List - lista pakunkowa (Przykład dokumentu Packing List)

  3) Commercial invoice – faktura handlowa

  Faktura handlowa jest dokumentem wystawianym przez sprzedającego na towary wysłane kupującemu. Od umowy obu stron (sprzedawca – kupujący) zależy stopień szczegółowości informacji opisujących towar (ilość, waga netto/brutto, cena za jednostkę, całkowita cena). Ze względu na wymagania władz celnych faktura handlowa powinna zawierać dane wymagane przepisami celnymi kraju importu (takimi jak np. kraj pochodzenia/country of origin, warunki dostawy/terms of delivery) Commercial invoice - faktura handlowa (Przykład dokumentu Commercial invoice)

  4) Certyfikat CE

  Wyrób, na który wystawiony został certyfikat CE powinno być oznakowane logiem CE. Oznakowanie CE musi być wielkość conajmniej 5mm, w przypadku większego rozmiaru muszą być zachowane jego proporcje. Oznakowanie musi być umieszczone w widocznym miejscu, musi być czytelne i trwałe. Zgodnie z Dyrektywami tzw: „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska, producent powinien wyprodukować wyrób zgodnie z dyrektywami, nastepnie poddać go ocenie niezgodności. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności powinien je niezwłocznie wyeliminować. Certyfikat CE (Przykład dokumentu Certyfikat CE)

  5) Świadectwo pochodzenia

  Dokument, ukazujący kraj pochodzenia sprowadzanego towaru, dzięki któremu urzędy celne mogą stosować tzw. preferencje celne lub regulacje importowe wynikające ze szczególnych źródeł. Swiadectwo_Pochodzenia (Przykład dokumentu Świadectwo pochodzenia)